Quản lý và lưu trữ linh vật

Chúng tôi cung cấp một không gian lưu trữ sạch sẽ, an toàn, kiểm soát khí hậu để cho phép linh vật của bạn nghỉ ngơi và làm mới giữa các buổi biểu diễn. Các nhân vật được lưu trữ với Trang phục Linh vật của mascotviet sẽ được bảo hiểm đầy đủ cho giá trị thay thế của họ trong khi tại cơ sở của chúng tôi.

Khi bạn đăng ký vào chương trình Quản lý và lưu trữ linh vật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đảm bảo linh vật của bạn sẽ sẵn sàng sự kiện bất cứ khi nào cần. Dịch vụ điều phối thuận tiện của chúng tôi sẽ đảm bảo trang phục linh vật của bạn được giao đúng giờ đến các buổi biểu diễn và được trả lại an toàn cho Trang phục Linh vật của mascotviet sau mỗi buổi biểu diễn với tất cả các bộ phận và miếng của chúng. Chúng tôi sử dụng tài khoản chuyển phát nhanh ưa thích của bạn để giữ chi phí của bạn ở mức tối thiểu.

Khi chúng được trả lại cho chúng tôi từ một sự kiện, chúng được làm sạch và kiểm tra độ mòn trước khi được cất đi. Chúng tôi sẽ bao gồm các sửa chữa nhỏ, và nếu chúng tôi tìm thấy và sửa chữa lớn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức và cung cấp một ước tính bằng văn bản. Điều này sẽ đảm bảo linh vật của bạn sẽ ở trong tình trạng tối ưu trong nhiều năm sử dụng.Lưu trữ linh vật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *